Sözlük.19

H

HABERMAS: Frankfurt Okulundan Jürgen Habermas, Memet Baydur’un kısa metninde, sosyal bireyin yakın çevresinin sorgulanmasını sağlayan bir aktör olarak yerini alır. Hayatdünyası sorgulanmalıdır. Altılı ganyanda küçük bir servet batıran anlatıcı, “Bileydim Habermas’a oynardım,” diye düşünürken okuru felsefe tarihi içinde küçük bir gezintiye çıkarır. Hegel, Marks, Weber, Rousseau, Descartes, Bataille, Derrida, Foucault… Anlatıcının beyninde sadece bu isimler değil, başka isimler de dolaşmaktadır; at yarışlarında kendisini yatıran atların isimleri… Normal olanla patalojik olan arasındaki farkın düşünüldüğü iki kişilik bir yürüyüştür felsefe tarihinde çıkılan yolculuk.

(Memet Baydur, Peki Canım Habermas)

bir yorum bırakın